Terapia TiinaFlow

Matalan kynnyksen terapiaa juuri sinun lähtökohdistasi

Terapia TiinaFlow

Matalan kynnyksen terapiaa juuri sinun lähtökohdistasi

ASIAKASREKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Toiminimi Terapia TiinaFlow

Rekisteristä vastaava: Tiina Pekkanen

Y-tunnus: 3109264-9

Osoite: Kiviviita 10 b 9, 60150  SEINÄJOKI

Puhelin: 045 163 0317

Sähköposti: tiina.pekkanen@netikka.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on palvella asiakkaiden terapiakeskustelujen suunnittelua ja toteutusta, koskien myös yksilövalmennusta, ryhmätoimintoja ja kursseja sekä koulutuksia. Asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja ei nauhoiteta tai kirjata yksityiskohtaisesti. Ajan varaamalla ja palvelua käyttämällä asiakas antaa suostumuksensa henkilötietojen käsitellyyn tämän selosteen mukaisesti.

Henkilötietoja säilytetään UkkoPron- laskutuspalvelussa, joka on salasanasuojatussa verkkopalveluissa. UkkoPron- laskutuspalveluun tallennetaan asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, puhelinumero, kotiosoite- ja asuinpaikka. UkkoPro- laskutuspalveluun ei kirjata muita kuin laskutuksen kannalta tarpeellisia tietoja. Palveluntarjoaja on sitoutunut  EU:n 1.1.2019 voimaan tulleen tulleen tietosuoja-asetuksen noudattamiseen.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ( 2016/679)

Tietosuojalaki ( 5.12.2018/1050)

4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja niiden säilytys

Henkilön yksilöintitietoina asiakastietoihin tallennetaan asiakkaan nimi, puhelinnumero, kotiosoite- ja paikkakunta sekä sähköposti. Rekisteriin tallennetaan tarvittaessa myös muita terapiatyön oleellisia lisätietoja sekä asiakkaan ilmoittaman lähiomaisen tai muun yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Alaikäisten kohdalla myös huoltajan tai huoltajien nimi ja yhteystiedot.

Tietoja säilytetään kahden  lukon takana.

5. Käsiteltävien henkilötietojen saanti

Pääasiallisesti tarpeelliset tiedot saadaan palvelua käyttävältä asiakkaalta itseltään. Asiakas voi antaa suostumuksensa tietojen hankintaan esimerkiksi lähiomaiselta tai muulta hoitavalta taholta.

6. Salassapitovelvollisuus ja henkilötietojen luovuttaminen

Toiminimi Terapia TiinaFlow on sitoutunut pitämään asiakkaalta kuulemansa asiat luottamuksellisina. Vaitiolovelvollisuus- ja salassapitovelvollisuus jatkuvat myös terapiaprosessin tai muiden palveluiden päätyttyä. Terapeutti voi käsitellä asiakasprosessia omassa työnohjauksessa, kuitenkin siten ettei asiakas ole tunnistettavissa. Palvelun asiakkaita koskevat henkilötiedot ovat salassapidettäviä, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan erillistä suostumusta.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Palvelun käytön yhteydessä rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja lain mukaan rekisterinpitäjän velvollisuus on oma-aloitteisesti sekä myös asiakkaan pyynnöstä korjata henkilörekisteriin sisältyvät virheelliset tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista asiakasrekisteristä ja UkkoPron- laskutuspalvelusta, mikä tarkoittaa palvelun käytön päättymistä. Mikäli asiakas ei ole maksanut laskuaan, häntä ei voida poistaa UkkoPron- laskutuspalvelusta ennenkuin lasku on hoidettu.